A. Semel tarjoaa, toimittaa ja huoltaa taksien tietojärjestelmiä ja siihen liittyviä laitteita taksialan asiakkailleen.
B. Osapuolet sopivat tällä Sopimuksella lomakkeella mainitun vuokrakohteen tai vuokrakohtien vuokrauksesta Asiakkaalle tämän Sopimuksen ja sen liitteiden (Liite 1 "Vuokrakohteen kuvaus ja vuokra", Liite 2 "Yleiset vuokraehdot" ja Liite 3 "Kuvaus vaihtolaitepalvelusta" mukaisesti.

1.Vuokrasuhde
Tämän Sopimuksen puitteissa Semel vuokraa Liitteen 1 mukaisen vuokrakohteen (asiakas valitsee vuokrasopimukseen) Asiakkaalle ja Asiakas ottaa vuokrakohteen vuokralle vuokra-ajan alkamispäivänä.
Osapuolet voivat yhdessä kirjallisesti sopien muuttaa vuokrasopimuksen kohteita (Liite 1) sopimuskauden aikana. 
2.Yleiset vuokraehdot
Semel vuokraa vuokrakohteen Asiakkaalle tämän Sopimuksen ja sen Liitteessä 2  olevien Semelin yleisten, vuokrapalvelua koskevien ehtojen (”Yleiset vuokraehdot”) mukaisesti.
3.Vuokra
Asiakas on velvollinen suorittamaan kultakin vuokrajaksolta Liitteessä 1 määritellyn vuokran Semelille. Maksuehdot määräytyvät Yleisten vuokraehtojen mukaan.
4. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Tämä Sopimus astuu voimaan Voimaantulopäivänä ja on voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta ("Varsinainen sopimuskausi"). Varsinaisen sopimuskauden jälkeen Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei jompikumpi Osapuoli irtisanoo Sopimuksen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen Varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Varsinaisen sopimuskauden jälkeen molemmilla Osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden päästä irtisanomisilmoituksesta. Irtisanomisilmoitus on annettava kirjallisesti.

Liite 1: Vuokrakohteiden kuvaukset ja vuokrahinnat. Hinnat alv 0%.
Vuokrakohde
Semel vuokraa seuraavan vuokrakohteen Asiakkaalle ja Asiakas ottaa kyseisen vuokrakohteen vuokralle:

Semel Contact Tablet, ajoneuvopääte
Avausmaksu 50 euroa, vuokrahinta 60,00 euroa/kk

Semel M2 Basic
Semel M2 Touch taksamittari, Semel RX90 hn lämpökirjoitin
Avausmaksu 200 euroa, vuokrahinta 105,00 euroa/kk

Semel M2 Basic plus
Semel M2 Touch taksamittari, Semel RX90 hn lämpökirjoitin, Semel Spire SPm20 maksupääte
Avausmaksu 250 euroa, vuokrahinta 165,00 euroa/kk

Semel M2 Extra
Semel M2 Touch taksamittari, Semel RX90 hn lämpökirjoitin, Samsung Tab S2 8”
Avausmaksu 250 euroa, vuokrahinta 165,00 euroa/kk

Semel M2 Premium
Semel M2 Touch taksamittari, Semel RX90 hn lämpökirjoitin, Samsung Tab S2 8”, Semel Spire SPm20 maksupääte
Avausmaksu 300 euroa, vuokrahinta 215,00 euroa/kk.

Semel M2 Premium vuokrapaketissa on mukana Semel Spire SPm20 maksupääte, jonka kautta vastaanottavien EMV-tapahtumien tilityksestä vastaa Elavon. Tämä edellyttää erillistä sopimusta. Semel toimittaa Premium-vuokrasopimuksen tehneiden yritysten tiedot Elavonille, joka on suoraan yhteydessä yritykseen. Elavon lähettää yritykselle esitäytetyn sopimuskaavakkeen. Yrityksen tulee palauttaa sopimuskaavake Elavonille siinä pyydettyine liiteineen, joita ovat: Kaupparekisteriote,
kopio sopimuksen allekirjoittajan henkilötodistuksesta(passi tai ajokortti), todistus pankilta sopimuksessa ilmoitetun tilin kuulumisesta yritykselle. Näiden tietojen pyytäminen perustuu Lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, joka on astunut voimaan 3.7.2017.

Vuokrakohteet sisältävät laitteiden ohjelmistot ja niiden ylläpidon. Lisäksi kaikki Vuokrakohteet sisältävät Vuoro.net basic-palvelun, jonka Asiakas saa tämän vuokrasopimuksen yhteydessä veloituksetta käyttöönsä. Vuoro.net on palvelu, jossa yrittäjä voi lähes reaaliaikaisesti seurata taksimittarin keräämiä tietoja internetin kautta. Vuoronet-palvelua koskevat ehdot, jotka löytyvät www.taksivaruste.fi/ohjeet/vuoro.net-palvelusopimus.html osoitteesta. Mikäli Asiakas ei hyväksy eikä halua Vuoro.net basic-palvelua käyttöönsä tämän Vuokrasopimuksen yhteydessä tulee Asiakkaan ilmoittaa asiasta myynti@semel.fi sähköpostiosoitteeseen.