Taksimittarit

Taksimittari on laite, joka mittaa matkan keston ja laskee etäisyyden auton matkapulssien perusteella. Oikeellisen mittauksen määrittelee taksimittarin asentaja joka kalibroi taksimittarin matkalaskennan. Lisäksi se laskee ja näyttää matkasta maksettavan hinnan lasketun matkan ja/tai matkan mitatun keston perusteella.

Taksiliikenteen kuluttajahintojen vahvistamisesta säädetään taksiliikennelain 16 §:ssä. Lain 16 §:n 3 momentin mukaan tarkemmat säännökset taksiliikenteessä kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista ja niiden lisäksi perittävistä lisämaksuista annetaan valtioneuvoston asetuksella. Hintojen sääntely koskee lain 16 §:n 1 momentin mukaan enää vain kuluttajahintoja. Säännöllisiä tilauskuljetuksia koskevaa reittitaksaa ei voi enää vahvistaa. Tärkeimpiä asiakasryhmiä, joihin määrähintoja ei sovelleta, ovat kunnat ja elinkeinoelämä. Säädettyä taksaa voidaan periaatteessa
kuitenkin soveltaa myös kuntia ja elinkeinoelämää edustaviin asiakkaisiin, mutta vain jos sopimusta muusta hinnoittelusta ei ole tehty.

Enimmäishinnat tulee myös säätää vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta annettavalla valtioneuvoston asetuksella.