VUORO.NET PALVELUSOPIMUS

Seuraavien osapuolten välillä:

A.

Nimi: Semel Oy 

Y-tunnus: 0113821-2

Osoite: Valimotie 21, 00380 Helsinki

(”Semel” tai ”Osapuoli”); ja

B.

 

A. Semel kehittää ja toimittaa taksien tietojärjestelmiä sekä tarjoaa niihin perustuvia palveluja taksialan asiakkailleen.
B. Osapuolet sopivat tällä Sopimuksella Vuoro.net palvelun tarjoamisesta Asiakkaalle tämän Sopimuksen ja sen liitteenä
olevien Yleisten Ehtojen mukaisesti.

1. Vuoro.net palvelu
Vuoro.net palvelu on Semelin kehittämä, tietoverkon välityksellä tarjottava palvelu, jonka avulla Asiakas voi seurata lähes reaaliaikaisesti taksimittarin keräämiä, Asiakkaan valitsemia tietoja, kuten esimerkiksi maksutapahtumia, vuororaportteja, paikkatietoja ja/tai muita tietoja,
jotka välitetään Vuoro.net palveluun langattomasti auton maksupääteyhteyden välityksellä (”Vuoro.net Palvelu”). Vuoro.net Palvelu koostuu erillisistä Liitteessä 1 listatuista palvelukomponenteista, jotka on jaoteltu sen mukaan, mitä tietoja autoilijan taksimittarista välitetään Vuoro.net Palveluun. Asiakas valitsee, mitä Liitteen 1 mukaisia palvelukomponentteja sisällytetään Asiakkaalle tarjottavaan Vuoro.net Palveluun. Osapuolet voivat päivittää Liitettä 1 kirjallisesti sopimuskauden aikana Yleisten Ehtojen mukaisesti.

2. Yleiset ehdot
Semel tarjoaa Asiakkaalle Vuoro.net Palvelun, sisältäen Asiakkaan Liitteessä 1 valitsemat palvelukomponentit,
tämän Sopimuksen ja sen Liitteenä 2 olevien Semelin yleisten, Vuoro.net Palvelua koskevien ehtojen (”Yleiset Ehdot”) mukaisesti.

3. Maksut
Asiakas on velvollinen suorittamaan Semelille korvauksena Vuoro.net Palvelun käytöstä Liitteessä 1 mainitut maksut.
Maksuehdot määräytyvät Yleisten Ehtojen mukaan. Mikäli Osapuolet sopivat uusien palvelukomponenttien sisällyttämisestä
Vuoro.net Palveluun sopimuskauden aikana, Liitteen 1 mukaisia maksuja tarkistetaan vastaavasti.

4. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Tämä Sopimus astuu voimaan Voimaantulopäivänä ja jatkuu sen jälkeen voimassa toistaiseksi. Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden päästä irtisanomisilmoituksesta. Irtisanomisilmoitus on annettava kirjallisesti, ja irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana Sopimus on irtisanottu.