Semel Maksupäätteen tilauslomake

 
Tilaajan tiedotHUOM. Palvelutunnus on 12 merkkiä. Jos sinulla on käytössä EFT930 tulostuu palvelutunnus ja system id käynnistämällä maksupääte uudelleen. Jäsenliikenumerot saa luottokorttiyhtiöiden sopimukselta tai tilausvälityshtiöstä.

HUOM. Rahoitussopimuksenne toimitetaan teille postitse ja se tulee palauttaa allekirjoitettuna mukana tulevassa palautuskuoressa. Toimitamme tilauksenne vasta kun allekirjoitettu rahoitussopimus on palautunut meille. Maksupäätejärjestelmä rahoituksella 47,00 €/kk alv 0% (kiinteä kk hinta). Rahoitus 36 kk, luottohinta yhteensä 1692,00 € alv 0% Jäännösarvo on 1 % hankintahinnasta.

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUDESTA, YLLÄPIDOSTA JA PALVELUISTA

1. LAITTEET JA OHJELMISTOT
1.1 Semel toimittaa Asiakkaalle lomakkeella määritellyt laitteet (“Laitteet”) ja niihin sisältyvät ohjelmistot (“Ohjelmistot”) lomakkeessa määritellyillä hinnoilla.
1.2 Semelin valmistamien Laitteiden ja Ohjelmistojen toimitukseen ja Ohjelmistojen käyttöoikeuteen sovelletaan liitteenä 1 olevia Semelin yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta (“Yleiset ehdot”).
1.3 Lomakkeessa muiden kuin Semelin valmistamiksi Laitteiksi ja Ohjelmistoiksi merkittyjen Laitteiden ja Ohjelmistojen toimitukseen ja käyttöoikeuteen sovelletaan kolmansien osapuolten omia ehtoja, jotka Semel toimittaa erikseen Asiakkaalle. Mikäli Semel on toimittanut kolmansien osapuolten ehdot asiakkaalle, Semelin Yleisiä ehtoja ei sovelleta kolmansien osapuolten valmistamiin Laitteisiin ja Ohjelmistoihin.

2. PALVELUT
2.1 Semel toimittaa Asiakkaalle myös lomakkeella sovitut Laitteisiin ja Ohjelmistoihin liittyvät palvelut (“Palvelut”) tilausvälitysyhtiön- tai Taksiliiton Yrityspalvelun sopimalla hinnalla.
2.2 Palveluiden toimittamiseen sovelletaan liitteenä 1 olevia Yleisiä ehtoja.

3. VOIMAANTULO JA PÄÄTTYMINEN
3.1 Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet.
3.2 Tämän Sopimuksen voimassaolo päättyy, kun (i) Palveluiden toimittaminen päättyy, tai (ii) tämä Sopimus muutoin päätetään liitteenä 1 olevien Yleisten ehtojen mukaisesti.

4. LIITTEET JA SOVELTAMISJÄRJESTYS
Tähän Sopimukseen kuuluvien sopimusasiakirjojen soveltamisjärjestys on seuraava:
1. Tämä sopimusasiakirja
2. Lomake Sopimuksen kohteena olevat Laitteet, Ohjelmistot ja Palvelut sekä niiden hinnat
3. Liite 1 Semelin yleiset ehdot laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta

5. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU
Sovellettavasta laista ja riitojen ratkaisusta on sovittu liitteenä 2 olevissa Yleisissä ehdoissa.
Tämä Sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) kummallekin osapuolelle.