Ohjeet ja lomakkeet

Täältä löydät uusimmat ohjekirjat Semel tuotteille. Lisäksi voit ladata lomakkeita esim ylläpitosopimuksen tekemiseen, maksupäätteen tilauslomakkeen, maksupäätteen siirtolomakkeen jne.

Käyttöohjeet:

M2 Touch Screen Taksimittari käyttöohje

Contact Tablet käyttöohje

Spire SPm20 Maksupääte, Käyttöohje

TM6000 käyttöohje, koko 2M

TM6000 Taksimittari, käyttöohjeen lisäliite KELA-kuljetus

MC40 Tilauspäätteen käyttöohje, koko 1M

RX90hn Modern Lämpökirjoitin, käyttöohje

RX90hn Lämpökirjoitin käyttöohje

IWL286 Maksupääte käyttöohje 

Contact MC käyttöohje

Contact WP käyttöohje

Contact Android Poca käyttöohje

Contact WP Poca käyttöohje


Lomakkeet:

 Vuoro.net palvelusopimus(sähköinen lomake)

Vuoro.net tilauslomake (tulostettava)

Sagem/Ingenico yhtiömuodon tai pankkiyhteyden muutosilmoitus

Sagem/Ingenico omistajanvaihdos ja ylläpitosopimuksen siirto 

Ylläpitosopimuksen irtisanomisilmoitus

Maksupaatteen uudelleen avaus 


Semel TM6000 taksimittarin video-ohjeet:

ajoluokka

ajovuoron aloitus

ajovuoron lopetus

huoltoajo

jaettu maksu

käyttölaite

reittiajo

sopimusajo

taksan valinta

yksityisajo


Sivustosta ladattavat dokumentit kuvaavat mahdollisimman tarkasti kyseessä olevaa laitetta ja sen käyttöä. Mikäli eroavaisuuksia löytyy, Semel ei anna takuita siitä, että tämä dokumentti ja toisaalta laitteisto ja ohjelmisto ovat yhtenevät. Mahdolliset eroavaisuudet eivät kuitenkaan velvoita Semeliä toimittamaan ko. toimintoja uuden ohjelmaversion tai huollon yhteydessä.
Semel on tarkistanut, että dokumenttien sisältö vastaa kuvattua laitetta mahdollisimman tarkasti.

Dokumenttien ja niiden sisällön kokonaan tai osittainen monistaminen tai levittäminen mitä tahansa teknisiä välineitä apuna käyttäen on kielletty ilman etukäteen hankittua Semelin antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.